แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564

แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 ผ่าน facebook live (PR Chiangmai - แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 | Facebook) โดยพบผู้ป่วยโควิด -​19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อาชีพเป็นพ่อครัว (กุ๊ก)​ ในร้านอาหาร และมีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย โควิด -​19 รายที่ 61