แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2564

            สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผย ผลการสอบสวนโรค กรณีเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 ในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย(CM65, 68, 69) พร้อมทั้งประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง กรณีการลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  
           วันนี้ (13 ม.ค. 64) นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดเชียงใหม่(ระลอกใหม่) ผู้ป่วยสะสม 23 ราย ผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการระบาดในระลอกนี้ เกิดขึ้นในสถานบันเทิง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทางทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทำการค้นหาและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน  6,042   ราย 
           สำหรับผลการสอบสวนโรคการระบาดในครอบครัวกลุ่มใหม่ ทั้ง 3 ราย ซึ่งได้แก่ รายที่ 65 (ลูกสาว) 68 (แม่) และ 69 (พ่อ) พบว่าทั้ง 3 ราย ใช้ชีวิตส่วนใหญ่พักรักษาตัวที่บ้านพักของตนเอง โดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มมีอาการ ผู้ติดเชื้อมีการเดินทางออกไปนอกบ้านบางครั้ง ซึ่งทีมสอบสวนโรคได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่เดินทางไปเพียง 5-10 นาที และสวมหน้ากากตลอด โดยผลการสอบสวนโรคพบว่า ลูกสาวและพ่อ น่าจะติดเชื้อจากแม่ ซึ่งมีอาการป่วยประมาณวันที่ 31 ธ.ค. 63 โดยแม่ มีประวัติเดินทางไปสถานบันเทิง ร้าน white house ในคืนวันที่ 27 ธ.ค. ซึ่งขณะนี้กำลังรอผลตรวจผู้สัมผัสที่ร้าน และพนักงานในร้าน จำนวน 48 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจ นอกจากนี้ยังตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงในกลุ่มอื่น ไปอีก 15 ราย ผลเป็นลบแล้ว 13 ราย รอผล 2 ราย และกลุ่มเสี่ยงต่ำอีก 7 ราย ผลลบ 5 ราย รอผล 2 ราย  


           ทั้งนี้ อยากเรียนชี้แจงว่า สถานที่ที่มีผู้ป่วยเดินทางไปใช้บริการ ทุกสถานที่ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ภายหลังหลังการสอบสวนโรคแล้ว และดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการของกรมควบคุมโรค ท่านสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่เดินทางไปในสถานที่ต่างๆตามวันเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ขอให้ท่านไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง เพื่อท่านจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาด
            ทางด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง กรณีที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมลดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  นโยบายเร่งด่วนที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงแรงงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ คือ ลดการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 จากเดิมเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อออกประกาศกระทรวงแรงงานฯ ในเร็วๆนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 112 630