แถลงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วย Covid - 19 ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในขณะที่ การขออนุญาตจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่หลายวัด ผ่านความเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการฯ  พร้อมกันนี้จังหวัดเชียงใหม่เตรียมแผนวางมาตรการผ่อนปรน  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ร้านค้าและบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ เบื้องต้น จะอนุญาตให้ตลาดนัด และถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมเป็นต้นไป นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินคดีเกี่ยวกับการปล่อยข่าวเท็จหรือ Fake News ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการเอาจริงกับบ่อนการพนัน ที่ศาลตัดสินแล้วให้ลงโทษ จำคุกและปรับ ผู้เล่นการพนันและผู้ทำไพ่ ติดตามรายละเอียดได้ในการแถลงข่าวได้เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/videos/2432765150202584/