แถลง สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

แถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 7 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ทางจังหวัดฯ อนุญาตให้สถานประกอบการร้านอาหาร สามารถจำหน่ายและให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 4 ทุ่ม

https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/videos/231435911795665/

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1K8lumm1RivU5YYlGHgwVbinaQhAliomu/view?usp=sharing