แถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564

คลิปวิดีโอแถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564

No-CG >> https://drive.google.com/file/d/1ybk9TEYebvA69OmJh0DbhvtK8TkWuc8Z/view?usp=sharing

CG >> https://drive.google.com/file/d/1Th6xXZkCRSRIeBhTYmgej_0PvIBlzss5/view?usp=sharing