แถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 10 วันติดต่อกันแล้ว ขณะที่ทางจังหวัดฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสถานบันเทิงปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานที่ให้ได้มาตรฐาน

วันนี้ (22 ม.ค. 64) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้แถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ของวันที่ 22 มกราคม 2564  โดยระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด- 19 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 วันแล้ว  และในวันนี้ทางที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้พิจารณาถึงมาตรการในการป้องกันโควิด-19  โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานที่ หรือพื้นที่ในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ รวมทั้งสถานบริการ  เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีสถานบริการหลายแห่งมีการระบายอากาศไว้ไม่ดีพอและไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดไว้  ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือสถานประกอบการดังกล่าว ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้  โดยสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ส่วนรายละเอียด สามารถติดตามได้ในการแถลงข่าวนี้

*****************************************

https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/videos/701623213881880/

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/1om-ddVv5VDb1murqoutVEgUZRy1MGoVh/view?usp=sharing