แถลงข่าว - สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2564

แถลงข่าว สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564 ผ่าน facebook ที่

https://www.facebook.com/Chiangmaidatacenter/videos/434319437692875/

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/17Q7ittVtfOLaROngVCT1owjmAmzZxfx4/view?usp=sharing