พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ติดเชื้อ

วันที่อัปเดต ชื่อสถานที่ วันที่ ช่วงเวลา
06-01-2021 ตลาดนัดรวมโชค 22-12-2020 18:00 - 21:00
06-01-2021 ตลาดนัดรวมโชค 21-12-2020 18:00 - 21:00